Revolutionen skapade revolutionärerna

Christopher Clarks överväldigande bok om revolutionsåret 1848 belyser vår egen tid. Vi lever fortfarande med konsekvenserna av denna tumultartade vår.