En sann demokrat i skärningspunkten mellan liberalism och socialism

Ny avhandling om Carl Lindhagen kastar ett intressant ljus över dagsaktuella frågor.

De ville avskaffa nationerna för fredens skull

Intressant avhandling om en i dag helt bortglömd gruppering kastar ett nästan kusligt ljus över samtida förhållanden.