Folkhemmets krig mot rusets extas

En sektliknande antidrogrörelse har lett till att forskningen på området har ignorerats.