Harry Martinsons liv och död blir blott en projektion på väggen

Ingen har gjort mer än Johan Svedjedal för att utstaka en biografitradition som törs släppa redovisningens trygga hand. I sin biografi om Harry Martinson når han dock inte ända fram.