Vem läser egentligen vem?

Läsningens förutsättningar har skiftat i tid och rum. Genom den senaste litteraturen på området visar Jesper Olsson att våra dagars läskris har en lång och komplicerad förhistoria av mediala omvandlingar.

Återbesök hos författare som utövar en oroande attraktion

Georges Batailles texter är minerade av problematiska påståenden, men just därför kan det finnas skäl att läsa honom.