En saga för framtidens liberala socialister

Rothstein krattar manegen för ett regeringssamarbete mellan Moderaterna och Socialdemokraterna.

Oviljan att tala om nationen har bidragit till ojämlikheten

Björn Östbring vill visa att liberaler visst kan vara nationalister. Det handlar om att balansera individualism och nationalstatens intressen mot varandra.