Utopi och dystopi i musikens värld

Det är särskilt i omvälvande tider som musikutvecklingen ändrar riktning och de musikaliska uttrycken byter skepnad.