Valfriheten ökar klyftorna mellan klasser

När jag skrev min avhandling Professionens problematik – Lärarkårens kommunalisering och välfärdsstatens förvandling hittade jag ett brev som Odd Engström, vid tiden biträdande finansminister, skrivit till Göran Persson (S). I brevet skrev…