Den »dolda« historien är inte dold

Varför måste historia så ofta marknadsföras med konspiratoriska överskrifter?