Från krigarkast till finska affärsidkare

En nydanande och perspektivrik syntes behandlar den finska adelns historia.

Den »dolda« historien är inte dold

Varför måste historia så ofta marknadsföras med konspiratoriska överskrifter?