Judisk tolkningstradition gör Bibeln angelägen i vår tid 

Stenius essäsamling ger personliga infallsvinklar på kristendomens judiska rötter.