Upprättelse av extatiska väckelserörelser 

Det moderna Sveriges framväxt kan inte förstås om de andliga rörelser som utmanat samhällsordningen utelämnas.