Vänstern har bidragit till populismens frammarsch

Vänstern har gjort den skötsamma arbetarklassen och dess normer till huvudfiende och ifrågasatt majoritetsbefolkningens rätt till en nationell identitet.