Islamismen påverkad av idéer från Europa

Trots att islamismen vill vara en reaktion mot västligt inflytande har den i hög grad påverkats av både nazism och leninism.