Praktverk med otydligt syfte

Tycks utlova en utförlig redogörelse av den svenske orientalisten Jacob Jonas Björnståhls liv och betydelse, men visar sig vara ett översiktligt verk utan egentligt perspektiv.