Ett imperium som bygger på förtryck av andra folk

Lena Jonsons bok är av största betydelse för förståelsen av det ryska väldet.