Myten om imperiet är central för att förstå dagens ryska politik

Orlando Figes visar hur makten i Ryssland berättat och omtolkat landets historia med hjälp av kontrollerade narrativ, men är själv delvis fånge i en myt.