Människan är inte nödvändigtvis litteraturens mittpunkt

I sin avhandling i litteraturvetenskap argumenterar Ellen Frödin för att de materiella tingens betydelse har underskattats i vår förståelse av den litterära modernismen.

De otåliga läsarna har vunnit kampen mot den långa texten

Hur formar de nya förutsättningarna för det digitala informationssamhället våra förväntningar på det offentliga samtalet?