De otåliga läsarna har vunnit kampen mot den långa texten

Hur formar de nya förutsättningarna för det digitala informationssamhället våra förväntningar på det offentliga samtalet?