Ett alltför historiskt perspektiv på historiker

Den utlovade kopplingen till debatten om humanioras vara eller inte vara kommer bort.