I slottets dekor framträder en annan historia 

Författarna bidrar till ny kunskap om Stockholms slotts historia utan fosterländska tongångar och normativa estetiska omdömen.