Nyliberalismens nostalgiska imperiedrömmar

Det nyliberala projektets målsättning var inte att frigöra marknader utan skapa regelverk som skyddade dem mot demokratin.