Att skriva historien med facit i hand

Ingrid Carlberg blottlägger demokratins eviga problem, men hon klargör aldrig vad som skiljer legitim opinionsbildning från illegitim sådan.