Den som ser njutning som ett mål i sig blir inte lycklig

Aristoteles vände sig till en bestämd målgrupp, men talar genom sin filosofiska skärpa på ett märkvärdigt sätt även till nutida läsare.