Klockan klämtar för mänskligheten 

Tre böcker kastar nytt ljus över Manhattanprojektet och visar att verkligheten ibland kan vinna över dikten.