Gibbons ande svävar fortfarande över senantiken

De nya svenska böcker som finns att tillgå om senantiken är bemängda med faktafel och missar helt och hållet det fascinerande med perioden.