Vi måste tala om individens ansvar i klimatomställningen

Anders Hansson lyckas göra tydligt att moralfilosofin är en viktig del i omställningen till ett hållbart samhälle.