Sista ordet är inte sagt om löntagarfonderna

Rudolf Meidners löntagarfonder var för maximalistiska, men det underliggande problemet är alltjämt levande.