Kultursidorna saknar förmågan att ta oss ur våra åsiktsbubblor

I en värld av tydligt definierade åsiktskluster är kultursidornas historiska förmåga till problematisering viktigare än någonsin.