Kultursidornas förfall har inte skett i ett vakuum

Kritikens utveckling mot det jagcentrerade och triviala speglar en förändrad förståelse av kulturens roll i samhället.

En annorlunda kung Arthur än den vi är vana att möta

I de översatta verken i volymen »Walesiska sagor och dikter om Arthur« tecknas en värld präglad av oreflekterad råhet.