Ymnighetshorn som man bör dricka ur med måtta 

Globalhistoriker vill undvika »metodologisk nationalism«. Men kanske behövs den nationella ramen för att göra ämnena i sig intressanta?