Skribent: Alf W. Johansson

I Fokus | Den svenska historien
Även den svenska historien har en historia
I sitt klassiska enbandsverk, Sveriges historia (1943), karaktäriserade Ingvar Andersson historien...
I Fokus | Mål utan läromedel?
Tidsandan slår igenom i läroböckerna med tio års fördröjning
I sin mycket gedigna avhandling granskar Ingmarie Danielsson Malmros vilka meningsbärande...
I Fokus | Svensk närhistoria
”För tjugo år sedan hade det här verket inte kunnat skrivas.”
Nu när det åttonde och sista bandet av Norstedts Sveriges historia...
Utblick
Kulturlivet i Tredje riket mindre övervakat än man länge trott
Den amerikanska musikhistorikern Pamela M. Potter menar att bilden av nationalsocialismen...
Historia
Dödsfiendernas plötsliga omfamning
Djävulens allians – Hitlers pakt med Stalin 1939–1941 Roger Moorhouse
Historia
Tanketrådar dras ut – och går av
Vad hade hänt om … Kristian Gerner (red.)
Debatt
Är SD ett fascistiskt parti?
Den mest betydelsefulla förändringen inom fascismforskningen är ett skifte bort från...
Debatt
Att beskriva SD som fascistiskt blockerar en analys av partiet som politiskt fenomen
Statsminister Stefan Löfven har gett Henrik Arnstads tolkning av Sverigedemokraterna som...
Historia
Historiker representativ för sin tid
Claes Annerstedt Torgny Nevéus
Historia
Levde upp till fördömandet
”Alltför adlig, alltför rik, alltför lättjefull” Viveka Adelswärd
I Fokus | Europas urkatastrof
Varför gick Storbritannien i krig?
Storbritannien var den stat som hade mest att förlora på ett...
Historia
Sverige under första världskriget
Första världskriget i svenska arkiv Carl Henrik Carlsson (red.)
Intervju
Enklare att översätta Heidegger till svenska än till engelska och franska
Jim Jakobsson har gjort en prisad nyöversättning av Martin Heideggers klassiska...
På plats
Svenska historikermötet 2014: Enorm utvidgning av undersökningsområdet
Från att ha varit statshistoria har historievetenskapen i hög grad blivit...
Debatt
Säkerhetspolitikens primat var bestämmande för samlingsregeringens politik
Min artikel i föregående nummer av Respons var föranledd av den...
I Fokus | Sverige under kriget
Något har gått snett i den svenska synen på andra världskriget
Synen på den svenska samlingsregeringens agerande mot Nazityskland har de senaste...
I Fokus | Dagboken som historisk källa
Dagböcker ger inblickar i beslutshierarkiernas toppar
Att dagböckerna åter hamnat i fokus inom historievetenskapen beror bland annat...