Skribent: Alice Hiort af Ornäs

Filosofi & psykologi
När tillvaron störtar samman mot självet
Falsk spegel – Reflektioner om självbedrägeri i en modern tid Jia Tolentino (övers. Hillevi Jonsson)
Essä
På flykt från tillvarons bojor
Hur mycket av vår identitet är i själva verket en roll...