Skribent: Andrea Kollnitz

Konstarterna & medier
En av Sveriges främsta modernistiska konstnärer
Kvinna i avantgardet – Sigrid Hjertén. Liv och verk Görel Cavalli-Björkman