Skribent: Andreas Bergström

Essä
Basinkomst riskerar att undergräva välfärdsstaten
Oron för att robotar skulle göra många arbetslösa gjorde att debatten...