Skribent: Andreas Tullberg

Historia
Inbördeskriget fortfarande kännbart i USA
Amerikanska inbördeskriget Thomas Sörensen