Skribent: Anna Maria Forssberg

Historia
För oss nära soldater i stridens inferno
Stridens verklighet – Döden på slagfältet i svensk historia 1563–1814 Lars Ericson Wolke