Skribent: Anna Sofia Rossholm

Essä
Ekokritisk filmkonst i människans tidsålder
Klimatförändringen väcker frågor om vilka möjligheter vi egentligen har att gestalta...