Skribent: Anna Williams

Konstarterna & medier
Liv och dikt fogas samman som ler och långhalm
Lusten och ensamheten – En biografi över Hjalmar Söderberg Jesper Högström
Klassikern
Banbrytande verk inom feministisk litteraturforskning
De amerikanska litteraturforskarna Sandra Gilbert och Susan Gubar ville med The...