Skribent: Annelie Bränström Öhman

Konstarterna & medier
Kan dikten bli en bro mellan teori och verklighet?
Sociologi genom litteratur Christofer Edling (red.)|Jens Rydgren (red.)