Skribent: Annika Rabo

Debatt
Identitetsbyggandet är problemet
Hur påverkas etnografi och socialantropologi om bara företrädarna för en grupp...