Skribent: Anton Jansson

Historia
Språkets politisering i det moderna Tyskland
Den beväpnade freden – Språk och politik i det delade Tyskland Charlotta Seiler Brylla
Essä
Humanioras roll i 60-talets livaktiga kristna offentlighet
Kristendomen är ofta förbisedd i den allmänna historieskrivningen om det moderna...