Skribent: Axel Englund

Konstarterna & medier
Postmodernismen förblir undflyende i svensk poesi
Är det detta som kallas postmodernism? – En studie i Katarina Frostensons och Stig Larssons diktning Victor Malm