Skribent: Beate Eellend, Britta Lövgren & Lisbeth Söderqvist

Debatt
Den öppna vetenskapen och dess vänner
I Respons 1/2017 hävdade Johan Svedjedal att de riktlinjer för Open...