Skribent: Bengt Gustafsson

Naturvetenskap & teknik
Var det gåtfulla objektet spejare från främmande civilisationer?
Utomjordiskt – De första tecknen på intelligent liv Avi Loeb (övers. Jim Jakobsson)