Skribent: Bengt Johansson

Konstarterna & medier
SVT tog över kommersiell logik
TV-ledning i konkurrens Johan Lindén