Skribent: Bengt Säve-Söderbergh

Debatt
Recensent med egen agenda
Med viss förvåning läste jag recensionen av min bok ”Vår seger...