Skribent: Bo G. Hall

Historia
Omsorgsfull dokumentation av en fasanfull sommar
Brända hemman – Roslagen. Det ryska anfallet mot Stockholms skärgård 1719 Gunnar Lind
Historia
Officersbostäder föregångare till funktionalismen
Så bodde officerarna – Tidlösa typhus Martin Giertz
Politik & samhälle
En sjuttioåring på flera sätt starkare än någonsin
NATO – Historien om en försvarsallians i förändring Ann-Sofie Dahl
Historia
Kriget mellan två totalitära stater
Dödskampen – Kriget på östfronten 1941–1945 Niels Bo Poulsen
Historia
Om anfallet från Sovjet hade kommit
Den hemliga svenska krigsplanen Bengt Wallerfelt
Historia
Sverige hade långtgående samarbete västerut
Garderad neutralitet Louise Hugemark Malmström