Skribent: Charlie Järpvall

Historia
Nakna spår av liv som aldrig bett om att bli skildrade
Smaken av arkivet Arlette Farge (övers. Tommy Andersson)
Konstarterna & medier
Rättshistoria utifrån medieteknikernas utveckling
Lagen och arkivet – Akternas mediehistoria Cornelia Vismann