Skribent: Christian Abrahamsson

Politik & samhälle
Geopolitiska perspektivets återkomst
Geografins makt – Tio kartor som förklarar världen Tim Marshall (övers. Pär Svensson)
Filosofi & psykologi
Idéer som länge varit i marginalen börjar röra sig mot centrum
Folk och identitet – Identitarismen och dess källor Göran Dahl
Klassikern
Kampen för tillvaron leder till en kamp om rummet
Efter det kalla krigets slut har geopolitiken åter blivit framträdande i...