Skribent: Christian Lenemark

Konstarterna & medier
Manual för den som själv vill göra en vacker bok
Strindbergs lilla röda – Boken om boken och typerna Alexandra Borg & Nina Ulmaja
Filosofi & psykologi
Historiskt perspektiv på subjektets kris
När vi talar om oss själva – Nedslag i subjektivitetens historia från Montaigne till Norén Carin Franzén
Konstarterna & medier
Återskapa redaktionen i den digitala offentligheten
Framtidens kritik – Två essäer Axel Andersson & Alexander Svedberg
Konstarterna & medier
Kritiska Perspektiv på digital humaniora
Digital humaniora – humaniora i en digital tid Per-Olof Erixon & Julia Pennlert (red.)