Skribent: Elin Sundberg

Analys/Reportage
Försvagning av kollegialt styre
Autonomireformen har inneburit att universitetsledningar nu kan besluta om sådant som...